Bevezetés a bűnügyi tudományokba jellemzők

E jegyzet a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán akkreditált felsőfokú jogi asszisztens képzés keretein belül oktatásra kerülő bűnügyi tudományokra vonatkozó alapismeretek minél hatékonyabb elsajátításához kíván hozzájárulni. Erre figyelemmel az egyes fejezetek elsősorban leíró jellegűek és ezért fő szabályként nem azt célozzák, hogy a kapcsolódó elméleti álláspontokat ütköztessék, hanem arra törekednek, hogy minél világosabbá és hangsúlyosabbá tegyék az egyes kérdéskörök kulcselemeit és főbb megfontolásait.
Jelen írás a bűnügyi tudományok nem minden diszciplínáját taglalja, hanem - figyelemmel a jogász-képzés e tekintetben ismert fő "csapásirányaira", illetve követelményeire - a büntetőjog-tudomány és a kriminológia tudományterületeire koncentrál. (A szerzők)