BEVEZETÉS A DÖNTÉSHOZATALBA jellemzők

A könyv a nemzetközileg ismert és elismert szerzőnek a Stanford Egyetemen tartott nagysikerű előadássorozata alapján készült. Kiváló bevezetés a döntéshozatal elméletébe és gyakorlatába. A szerző, több mint fél évszázados kutatói és oktatói tapasztalat birtokában, a maga-tartás-tudományi döntéselmélet nézőpontjából közelíti meg a témát, s lényegében arról szól, hogyan születnek a döntések (ill. hogyan kellene születniük) az egyének, a csoportok, a szervezetekés a társadalom életében.Részletes magyarázatot kapunk olyan kulcsfontosságú fogalamakról és jelenségekről, mint a korlátozott racionalitás, a történelemfüggő szabályok, a szabálykövetés, a kétértelműség, valamint az ezzel összefüggő bizonytalanság. Modern megközelítésben olvashatunk az olyan klasszikus témakörökről is, mint az érvelés és az elégtelen tudás, a szándékosság és a sorsszerűség, a jelentés tartalma és a megértés problémái, a tudás generálása a szervezeti döntéshozatalba. Értékes gondola-tokat találunk továbbá arról, ho