BEVEZETÉS A FILOZÓFIA TÖRTÉNETÉBE - A PRESZÓKRATIKUSOKTÓL DERRIDÁIG - jellemzők

A kötet tartalmának eredeti változata az Európai Unió „Bologna” felsőoktatási programja keretében készült, elsőéves bölcsészhallgatók számára. A szerzők, magyarországi egyetemek filozófiatanárai, osztják az európai oktatáspolitikusok véleményét, hogy Európa polgárainak érdemes megismerniük saját hétköznapi, politikai és tudományos gondolkodásuk történetét ahhoz, hogy kontinensüket kiegyensúlyozott és élhető, demokratikus jövő felé tudják irányítani. A könyv bevezetőt nyújt a szisztematikus és tudatos gondolkodás – vagyis a filozófia – két és fél ezer éves történetébe, a Szókratész előtti filozófusoktól napjaink olyan irányzataiig, mint a dekonstrukció, az analitikus filozófia, a kommunikatív cselekvéselmélet vagy a neopragmatizmus. A kötetben részletesebben olvashatunk a legfontosabb gondolati iskolákról és a legjelentősebbnek tartott filozófusokról, így Platónról, Arisztotelészről, Kantról, Heideggerről és Derridáról. A szerzők felhasználva a legújabb kutatási eredményeket, nem törté