Bevezetés a filozófiai hermeneutikába jellemzők

A szerző a kötetben arra vállalkozik, hogy korunk egyik meghatározó gondolati áramlatává terebélyesedett hermeneutika egyetemes-filozófiai dimenzióját világítsa meg - saját történeti eredete felől. Mivel a szerző szakít a hermeneutika történetének Dilthey óta szokásos, teleologikus ábrázolásmódjával, lehetővé válik számára, hogy a patrisztikáig, sőt a görög rhapszodoszok koráig visszanyúló gazdag hermeneutikai hagyományban az univerzalitásigények sokszínűségét mutassa fel. E történeti alakzatokat a verbum interius nézőpontjából rekonstruálja.