Bevezetés a jogtudományba jellemzők

1. A kezdő jogász bevezetése abba az ismeretkörbe, amelyet tüzetesen a szaktanulmányai és a gyakorlati jogélet iskolája világítanak meg előtte; 2. enciklopédikus áttekintés nyújtása a jogtudomány ismeretanyagáról; és végül 3. a jogi világkép beillesztése az általános világképbe, a nem jogász műveltségű érdeklődő tájékoztatása a jogtudomány mibenlétéről és általános kultúrjelentőségéről, tehát a jogászatnak karakterológiája, esetleg népszerűsítése és apologetikája: ez az a három, nem egy tekintetben eltérő szempont, amely szerint a jogtudományba való bevezetés feladata kitűzhető. Az alábbiakban az első és harmadik feladatra egyforma súlyt helyezünk, az enciklopédiát háttérbe szorítjuk. A két világháború közötti időszak egyik legkiválóbb magyar jogfilozófusának alapvető munkája - 70 év után ismét hozzáférhető.