Bevezetés a keresztény hit világába jellemzők

"Joseph Ratzinger professzor - 2005 áprilisa óta XVI. Benedek pápa - a tübingeni egyetemen a kereszténység lényegéről tartott előadásokat az összes fakultás hallgatóinak. Az Apostoli Hitvallást választotta vezérfonalul." Ezeknek a mai kor emberének számára is érthető előadásokból készült ez a könyv.