Bevezetés a pszichológiába jellemzők

"E kötet (mint a címe is mutatja) csupán bevezetés a pszichológiai tanulmányokba; nem foglalja magában mindazt, amit a pedagógusképzés során pszichológiából szükségesnek tartunk. A folytatást a régi tankönyv 2. és 3. része, illetve a készülőben lévő újabb kötet(ek) tartalmazzák. E bevezető kötet írásakor kettős cél vezetett. Egyrészt arra törekedtem, hogy korszerű, ugyanakkor a pedagógiai gyakorlathoz minél közvetlenebbül kapcsolódó, alkalmazható pszichológiai témaköröket emeljek ki és dolgozzak fel, amelyek ugyanakkor alapozó jellegűek is. Ezért kerülhettek -e sajátos szálon felfűzve- egymás mellé a szociálpszichológia, az általános és a neveléslélektan különböző témakörei. Másrészt az a szándék vezérelt, hogy a pszichológiával való ismerkedéskor az itt és ilyen módon tárgyalt témák felkeltsék az olvasó (a tanuló) érdeklődését, fokozzák ön- és társismereti igényét, közvetlenebbé, élményszerűbbé (s ezáltal könnyebben tanulhatóvá) tegyék a pszichológiát a pedagógusjelöltek számára." (A szerző)