Bevezetés a térképészetbe jellemzők

Tartalomjegyzék: 1. A TÉRKÉP: 1/1. A térkép fogalma, ismérvei 1/2. A térképek osztályozása 1/3. Térképszerű ábrázolások 1/4. A térképészet mint tudomány 2. A FÖLD ALAKJA, KÖZELÍTŐ FELÜLETEI 3. VETÜLETTAN: 3/1. Vetülettani alapfogalmak 3/2. A vetületek csoportosítása 3/3. Valódi síkvetületek 3/4. Valódi hengervetületek 3/5. Valódi kúpvetületek 3/6. Képzetes hengervetületek 3/7. Képzetes kúpvetületek 3/8. Egyéb képzetes vetületek 3/9. Űrtérkép vetületek 3/10. Vetületi rendszerek 3/11. Vetületválasztás és vetületanalízis 4. A TÉRKÉPEZÉS MÓDSZEREI: 4/1. Térképezés terepfelméréssel, A földmérés alapelve, műveletei és eszközei, A vízszintes alappontok meghatározása, Magasságmérések 4/2. Térképezés légi- és űrfelvételekkel, Az alkalmazott felvételezési eljárások, A felvételek kiértékelése 5. A TÉRKÉPEK TARTALMA 5/1. Domborzatrajz, Perspektív ábrázolás, Csíkozásos ábrázolás, Szintvonalas ábrázolás, Színfokozatos ábrázolás (hipszometria), A fő domborzati idomok, Árnyékolásos (színtörléses, summer) ábrázolás, Anaglif ábrázolás 5/2. Síkrajz, Vízrajz, Természetes tereptárgyak és növényzet, Települések, épületek, Közlekedéshálózat szállítás, Határok 5/3. Névrajz, A nevek elhelyezése, A földrajzi nevek helyesírása 5/4. A térkép egyéb rajzi elemei, A térkép kerete, A térkép hálózatai, A térkép díszítőelemei és színei 6. TEMATIKUS TÉRKÉPÉSZET 6/1. A tematikus térképek osztályozása 6/2. A tematikus térképek ábrázolási módszerei, Jelmódszer, Pontmódszer, Felületi módszer, Kartogrammódszer, Diagrammódszer, Izovonalmódszer, Mozgásvonalak módszere 6/3. A tematikus ábrázolás háttérképei és forrásai 7. TÉRKÉPMŰVEK, ATLASZOK 7/1. Világtérképművek és magyarországi térképművek, A nemzetközi egymilliós világtérképmű, A két és félmilliós világtérkép, Ötmilliós világtérképek, A Gauss-Krüger rendszerű térképmű, Az Egységes Országos Térképrendszer (EOTR) 7/2. Atlaszok, Világatlaszok, Nemzeti és regionális atlaszok 8. A TÉRKÉPEK HASZNÁLATA 8/1. Térképolvasás 8/2. Térképmérés, Távolságmérés, Területmérés, Térképi magasságok meghatározása, Méretarány-változtatás 8/3. Térképértelmezés 9. TÉRKÉPTÖRTÉNET 9/1. A világ térképészetének fejlődése, A térképészet kezdetei, Az ókor térképészete, A középkor térképészete, A nagy felfedezések korának térképészete, Az újkor térképészete 9/2. Magyarország régi térképei, a magyar térképészet fejlődése, A kezdetektől a honfoglalás koráig, Az államalapítástól a Hunyadiak koráig, A Hunyadiak korától a török hódoltság végéig, A 17. század végétől a 19. század elejéig, A 19. századtól napjainkig NÉV-ÉS TÁRGYMUTATÓ FELHASZNÁLT IRODALOM