Bevezetés az alkohológiába jellemzők

A tankönyv hiánypótló, hiszen az alkohollal kapcsolatos kérdésköröket, összefüggéseket nem csak a betegség és egészség vonatkozásában vizsgálja. Az addiktológiai alapfogalmakon és a pszichopatológián túl részletesen tárgyalja a tökéletes anamnézis módját és fontosságát, a kóros részegség formáit és tünettanát. A tankönyv anyagának könnyebb megértését és elsajátítását nagyban elősegíti az 51 táblázat, a 17 ábra és a tesztkérdéssorok.