BEVEZETÉS AZ ETIKÁBA jellemzők

Hársing László munkája rendkívül széles problémakört ölel fel. A korábbi kiadást kibővítve, újszerű fejezetekkel kiegészítve jelentetjük meg. Az ember; A cselekvés; Értékek és értékelés; Jólét és boldogulás; Magánerkölcs stb. című fejezetei a manapság sokat hangoztatott fogalmak jelentésében ad útmutatást. Bátran nyúl az utóbbi években nagyobb nyilvánosságot kapott témákhoz; abortusz, eutanázia, halálbüntetés, cigánykérdés, kisebbségek diszkriminalizációja is. A jegyzet alapul szolgálhat az egyes etikai problémák, tanítási órákon történő feldolgozásához, valamint a pedagógus-képzés segédleteként az Erkölcstan-Embertan tantárgycsoportok oktatásában.