BHAGAVAD GÍTÁ - A MAGASZTOS SZÓZATA jellemzők

„Igazi kuriózumba nyerhet bepillantást a kedves olvasó. Baktay Ervin írásai és fordításai sorra láttak napvilágot a magyar könyvpiacon már a második világháború előtt is, legkedvesebb műveinek egyike, a Bhagavad Gítá, A Magasztos szózata azonban mindeddig kiadatlan maradt. amp;quot;A hindu hagyomány legnagyobb tiszteletnek örvendő művei között számon tartott Bhagavad Gítát Baktay Ervin a szanszkrit eredetiből ültette át magyarra, és fűzött hozzá kommentárokat. „Minthogy a Bhagavad Gítá nemcsak bölcselet, hanem valóban költemény is, nem kötetlen prózában, hanem ünnepélyesebben hangzó sorokban fordítottam, betartva a nyolc-nyolc szótagos ütemet és a tizenhat szótagos sorokat” – írja a Bevezetőben a fordító, a klasszikus szanszkrit versforma, az úgynevezett slóka mértékét megadva. Ettől csak ott tért el, ahol az eredetiben is más versforma szerepelt. Baktay Ervin „a világ egyik legnemesebb és legfenségesebb bölcseleti költeményeként” méltatja a jóga különböző ösvényeit bemutató írást, amely a hind