Biblia I-II. jellemzők

"... Magam is úgy vélem, a Szentírás szövege olykor többet mond bármiféle magyarázatnál. Fontos azonban, hogy valóban az eredeti szöveget olvassuk, ezért szolgál különös örömömre, hogy ezúttal az első teljes kétnyelvű (héber-magyar) Bibliát végre átnyújthatjuk az olvasó kezébe. A héber szöveg a londni kalligrafikus kiadásra épül, a magyar fordítás pedig a század elején megjelent úgynevezett IMIT-Biblia változatlan utánnyomása. Ezt annak idején a kor legkiválóbb zsidó tudósai és nyelvészei készítették, s az mindmáig a legjobb magyar nyelvű szidó bibliafordítás."