Bibliai történetek fiataloknak - Ószövetség jellemzők

Ki alkotta a világmindenséget? Hogyan jött világra az ember? Az emberiséget mindig is foglalkoztatták saját léte, eredete, a Teremtő titkai. A Biblia Isten kinyilatkoztatása az emberiség számára. A Szentírás Isten sugalmazása alapján mondja el a teremtés történetét. Isten a próféták hangja által több ízben szólt őseinkhez. A Biblia Isten könyve. Ne hunyjuk be szemünket az igazság előtt - olvassuk a Bibliát!