Bibliai tulajdonnevek lexikona jellemzők

A lexikon az Ó- és Újszövetség személyneveit, illetve a fontosabb népek vagy közösségek, és az azokhoz tartozó egyén nevét ismerteti.