Bilincs és glória - válogatás Márton Áron püspök írásaiból CD-vel jellemzők

„Amikor 1938-ban átvette az egyházmegyét a nagy püspök, gróf Mailáth Gusztáv Károly utódjaként, önmagát „a hegy lábánál nőtt dombnak” nevezte. Most már ő a „hegy” számunkra, sőt a töretlen szikla, aki a történelem forgatagában mindig szilárdan állott egyháza és népe mellett. Jelmondatát - Non recuso laborem: Nem vonakodom a munkától - maradéktalanul megvalósította földi életében. Haláláig munkálkodott, és negyvenegy főpásztori évéből hatot börtönben és tizet kényszerlakhelyen töltött.” – írja utóda, Jakubinyi György gyulafehérvári megyéspüspök a kiadvány előszavában. A könyvben kilenc írásán keresztül követhetjük végig Márton Áron püspöki szolgálatát. A CD lemezen Blaskó Péter színművész kelti életre Isten szolgáját. Narrátor: Császár Angela. A hangoskönyvet Erdő Péter bíboros szavaival ajánljuk figyelmükbe: „Márton Áron püspök senki máshoz nem hasonlítható harmonikus egyéniségének a radikálisan következetes katolikus hit volt az alapja. Beszédei, írásai, körlevelei mind teológiai ihletésűek, fő kérdésük sohasem pusztán evilági, hanem mindig a hit alapvető igazsága. Ebből fakad pontos, mindig kiegyensúlyozott, kristálytisztán őszinte és ezért bátor tanúságtétele.” A kiadványban olvasható és hallgatható írások címei a következők: 1. A püspök indulása - beszéd az 1944-es papszentelésen 2. A deportálások végrehajtóihoz 3. Az 1945-ös húsvéti szózat 4. Levél a hit és a görögkatolikusok védelmében 5. Az utolsó szó jogán 6. A szabadulás utáni első körlevél 7. A Vallásügyi Osztály vezértitkárának 8. A háziőrizet feloldása 9. A búcsúzó püspök