Biokémia mérnök szemmel jellemzők

A tankönyv tartalmát tekintve egy rövid történelmi bevezetéssel indul, amely áttekintést ad a biokémia tudomány nemzetközi és hazai fejlődéséről Ezt követően bemutatja az élő rendszerek jellemző tulajdonságait, a kémiai és prebiológiai evolúció elméleteit. A tankönyv további részében részletesen foglalkozik a szervezetet felépítő molekulák alapvető kémiai tulajdonságai és biológiai funkciói közötti összefüggésekkel. A bioszféra, valamint az élő szervezetek fő energiatermelő és bioszintetikus anyagcsere folyamatainak ismertetése után a sejtek anyagtranszport-folyamatainak tárgyalása következik. A biológiai folyamatok szabályozása fejezetben a molekuláris, a sejtszintű és a szervezetszintű szabályozás fő módjai kerülnek bemutatásra. A tankönyv a bio-, illetve génmérnökség alapjainak ismertetésével zárul. A vegyületek elnevezése a legújabb kémiai helyesírási szabályzatot követi, és nagy hangsúllyal szerepel a biokémiai folyamatok molekuláris mechanizmusainak bemutatása is.
A tankönyv nemcsak a mérnök hallgatók számára tartalmaz hasznos ismeretanyagot, hanem témája általános érdeklődésre is számot tarthat a biokémia iránt érdeklődők széles táborában.