Biológia jellemzők

A kiadvány a teljes biológia-tananyagot tömören, egy kötetben dolgozza fel. A tankönyv foglalkozik az élőlények rendszerezésével, az élőlények és a környezet kapcsolatával, ismerteti a sejtbiológia alapjait, a szervezett önfenntartó, önreprodukáló, önszabályozó működését és az evolúció folyamatát. Végül egy etológiával foglalkozó fejezet és színes ábraanyag teszi teljessé.