Biológia 7. - tájak és életközösségek, az élőlények rendszerezése jellemzők

E tankönyv segítségével szeretnénk elősegíteni, hogy a tanulók megfelelő ismereteket szerezhessenek a földi élővilág sokféleségéről, valamint az emberek és biológiai környezetük közötti kapcsolatrendszerről. A diákok ismerjék meg saját testük felépítésének és működésének alapjait, az egészséges életmód szabályait, és képesek legyenek az egészséges életvezetésre. Olyan természetszemlélet és biológiai tudat kialakítása a cél, melyben a biológiai sokféleség alapvető fontosságú. Tudatosítani szeretnénk, hogy Földünk globális problémáinak megoldása többek között a biológia tudományának segítségével lehetséges, és ez minden ember közös feladata. Tanulói megfigyelésekkel, vizsgálatokkal és ismeretterjesztő művek közös feldolgozásával szeretnénk kialakítani az önálló ismeretszerzés képességét és igényét. A tananyag feldolgozása során a mindennapi élethez, a gyakorlathoz kapcsolódva nyilvánvalóvá tesszük, hogy az elsajátítandó tudás nem elsősorban önmagáért szükséges, hanem azért, hogy a diákok megértsék, és ennek alapján befolyásolni tudják a környező világ jelenségeit.