BIOLÓGIA - ÉRETTSÉGI KÖZÉP ÉS EMELT SZINTEN jellemzők

A kétszintű biológia érettségi nem könnyű feladat. Sok időt és energiát takarít meg az, aki a szisztematikus felkészülést választja, egy kifejezetten azérettségire felkészítő kiadvány segítségével.A hat nagy fejezet témái felölelik a teljes középiskolai tananyagot. A kötet egyaránt támaszkodik a gimnáziumokban és a szakközépiskolákban használt tankönyvek törzsanyagára. A témakörök sorrendje a hagyományos tankönyvi tartalom felépítése helyett a kétszintű érettségi vizsga vizsgaszabályzatának (www.okm.gov.hu) logikáját követi.A könyvben könnyen és egyszerűen lehet tájékozódni. Alkalmas önálló otthoni tanulásra, az érettségire való felkészülésre, a régebben tanultak ismétlésére és a tanultak elmélyítésére is. Az írásbeli és szóbeli érettségire való felkészülést egyaránt támogatja. Segítségével könnyen áttekinthetőek az általános biológiai műveltség elemei, megfogalmazhatóak a bonyolultnak tűnő többtényezős összefüggések, átláthatóak a témakör ismeretanyagának logikai kapcsolatai.A tartalo