Biológia I. jellemzők

Az OM által engedélyezett, a kerettantervnek megfelelő tankönyv a gimnáziumok 10. évfolyama számára.
A könyv egy biológia tankönyvcsalád első kötete, amely az életjelenségekre és a testszerveződésre vonatkozó alapfogalmak, valamint a rendszerezés alapelveinek áttekintését követően, a törzsfejlődés szerint haladva mutatja be az egyes rendszertani csoportok testfelépítési sajátosságait és életműködéseit. A tananyag fonala tehát az élővilág fejlődéstörténeti rendszere. Kiemelt hangsúlyt kap az evolúció, valamint az élőlények testfelépítésének és a környezetnek a kapcsolata.