Biológia I. Munkafüzet. Gimnázium 10.évfolyam jellemzők

A munkafüzet Lénárd Gábor sikeres biológiatankönyv sorozatának első részéhez készült. Szereplői mikroszkopikus lények, gombák, növények és állatok. Ezek testéről, életműködéseiről és a környezetükkel való együttélés változatos módjairól szólnak a feladatok. A munkafüzet útmutatást kínál ahhoz, hogy a természetben és az emberrel együtt élő élőlényeknek diákjaink értő megfigyelői legyenek. A feladatok a megismert életjelenségek és kísérleti eredmények feldolgozásához, okos értelmezéséhez adnak mintát. A feladatok és a rajzok a biológiát érettségi tárgyként választó diákok vizsgára való fölkészülését nemcsak segítik, de reményeink szerint élvezetessé is teszik.