Biológiai gyakorlatok és vizsgálatok jellemzők

Egy tanulókísérleti óra nagy öröm a diáknak és nagy gond a tanárnak. Az ilyen óra előkészítése sok munkát, gondos tervezést, szervezést igényel. Ebben nyújthat hatékony segítséget egy előre elkészített írásos útmutató, a tanulók által jól használható segédkönyv, amely biztosítja az önálló tanulói tevékenységet. Így a tanulók szívesen dolgoznak, a tanár időt takarít meg, és nem utolsósorban könnyebbé saját teszi a munkáját az órán. Minden feladatlap egységekre tagolható: - Bevezetés - a legfontosabb elméleti tudnivalók összegzése, a probléma felvetése. A szükséges anyagok és eszközök felsorolása. - Az előkészítés és a kísérletek elvégzésének időigénye. - Kivitelezés - a munka menetének részletes leírása. - Észlelés - az elvégzett munkából következő objektív megfigyelések. - Értékelés - magyarázat keresése, következtetések levonása, általánosítások megfogalmazása.