Biopolitika és kultúra - Késő modern perspektívák jellemzők

E kötet olyan tanulmányok egymáshoz szervesen kapcsolódó gyűjteménye, amelyek a biopolitikánkat úgy értelmezik, mint amelyek nemcsak racionális célkitűzéseikben és eszközeikben kapcsolódnak a politikához, hanem kulturálisan konstruált szimbólumain keresztül is.