Bírósági ügyintézők kézikönyve jellemzők

A bírósági ügyvitelről szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (Büsz.) és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2004. évi 1. számú szabályzatával, 2006. évi 6. számú szabályzatával módosított 2002. évi 4. számú, a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló szabályzata rendelkezik a bírósági ügykezelés részletes szabályairól.
A bírósági ügyvitel részletes szabályai az egységes iratkezelést teszik kötelezővé, amely követhető ügymenetet jelent részben a bírósági munka elvégzésére, részben az ügyfelek számára. A belső ügykezelés nem öncél - a jogkereső közönség érdekét is szolgálja. Nemcsak a belső ügykezelési rend, hanem az ügyfél jogbiztonsága miatt is igen fontos az ügyvitel szabályainak egységes rendszere és ennek alkalmazása. Valamennyi, a bírósági szervezet bármely pontján dolgozó jogalkalmazó számára egységes és egyértelmű iránymutatást ad az ügykezelés módjára és mikéntjére.
A kézikönyv tematikájában a Büsz. és a vele egységes szerkezetbe foglalt Sz. rendelkezéseit követi és ennek alapján értelmezi a jogszabályt. A könyv fejezetcímei erre utalnak.