Bizonyítás a polgári perben jellemzők

Csaknem ötven éve annak, hogy a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál megjelent Farkas József (1925-1989) monográfiája "Bizonyítás a polgári perben" címmel. A szerző a nyolcvanas évek közepén hozzákezdett fiatalkori műve átdolgozásához, de korai halála megakadályozta a kézirat befejezésében. Csaknem másfél évtizeddel később egykori tanítványa, Kengyel Miklós vállalkozott arra, hogy a monográfiát - úgy a szemléletbeli, mint a tételesjogi változásokat is figyelembe véve - átdolgozza.