Bódhidharma ösvényén jellemzők

A Bódhidharma ösvényén című összeállításban a buddhizmus esszenciáját találjuk. Harada rósi közvetlenül tárja elénk az alapvető kérdést: Hogyan valósíthatjuk meg valódi természetünket minden pillanatban úgy, hogy közben tevékenyen vagyunk jelen a mindennapi életünkben. Érdekes példákon keresztül, tömör és világos szavakkal mutatja meg az olvasónak, hogyan kerülhető el, hogy saját gondolataink és vágyálmaink csapdájába essünk, olyan érzelmi és szellemi korlátokat építve magunk köré, amelyek zavarodottság, tévutak és szenvedés forrásaivá válhatnak.
Harada rósi könyve Bódhidharma ösvényét mutatja be, eredeti módon világítva meg azt, amit Bódhidharma a négy mindent magába foglaló gyakorlatnak hív: az igazságtalanság elviselését, a körülmények elfogadását, a semmi után sem vágyakozást és a Dharmával való összhangot. Harada zenmester könyvének minden szavát mély, szentimentalizmustól mentes együttérzés hatja át.