BOLOGNAI SZAKOK A FELSŐOKTATÁSBAN 2006. jellemzők

Mellékletben:a 2006-ban induló amp;amp;amp;#8222;hagyományos amp;amp;amp;#8221; művészeti szakoka felsőfokú szakképzési szakokAz OM Felsőoktatási Főosztályának támogatásával!A tájékoztató kiadvány a pályaválasztás előtt álló diákoknak nyújt segítséget az új képzési struktúrában az egyetemek és főiskolák által meghirdetett szakok közötti választáshoz.A könyv pontos, jogszabályokra történő hivatkozással tartalmazza valamennyi, a magyar felsőoktatásban engedélyezett és akkreditált alapképzési szakot, és közérthető formában ad tájékoztatást a tanulmányok során megszerezhető végzettségről és szakképzettségről, utal a szakon belül választható specializáció lehetőségére, és jelzi azokat a feladatköröket, alkalmazási területeket, amelyekre a szakon szerzett képesítés jogosultságot ad.A szakok leírása arra is lehetőséget ad, hogy a továbbtanulni szándékozók kedvenc tantárgyaikat és érdeklődésüket összevethessék a választandó szakon oktatott tudományágakkal, ismeretkörökkel, tantárgyakkal, és megalapozottan dö