Börtön jellemzők

Két hosszabb elbeszélést és három kisregényt tartalmaz a jelen kötet. Valamennyi az 1920-as években keletkezett; az egykéző ormánsági nép megállíthatatlannak látszó pusztulása ihlette őket, egy hajdan virágzó, de a huszadik század első felében gazdasági és szellemi válságba került országrész és társadalmi réteg haláltáncának látomása. Naturalista társadalom- és emberkritika fonódik össze bennük messianisztikus megváltásvággyal, expresszionista költőiséggel. Ifjúkorának ezeket a lázadó és lázító munkáit Kodolányi a harmincas években országos hatású drámákban vitte színpadra.