Börtönben kötött házasságok jellemzők

"Jacquelynne Willcox-Bailey dokumnetumlista jelleg# írása az emberi érzelmek legerisebb rétegeit kívánja az olvasó elé tárni. Egy olyan speciális társadalmi réteg világát, amely - nem kutatva az okát - a pálya szélére szorult. Világossá válik, hogy az emberi érzések, érzelmek, a másik utáni vágy nem szorítható rácsok, átláthatatlan falak közé. Ha az ember és a környezetének kapcsolatrendszerében abnormitás jelentkezik, ebbil a társadalom ilyen-olyan módon it kirekeszti; ez csakis a testi béklyót jelentheti. A gondolat, az érzelem, az emberi lélek független, korlátozhatatlan." (A fordító)