Botanika I. jellemzők

A három kötetre bontott tananyag felöleli a botanika tárgykörébe tartozó, főiskolákon és egyetemeken oktatott ismeretek jó részét.
Az első kötet tartalmazza a legfontosabb sejttani, valamint a magasabb rendű növényekkel kapcsolatos szövettani és morfológiai ismereteket.
A tankönyv nemcsak az egyetemi, főiskolai hallgatók számára íródott, hanem a kutatók, szakemberek érdeklődésére is számot tarthat.