Bravo 3. Pupil's Book jellemzők

Az általános iskola 2-3. osztályától ajánlott tankönyv, mivel a munkafüzet feladatai egyszerű szavak, rövid mondatok írni tudását igénylik. A kurzuskönyv heti 2 vagy 3 órára elegendő tananyagot tartalmaz. A kommunikációra helyezi a hangsúlyt, miközben játékosan tanítja a nyelvet. A gyakorlatok és tevékenységformák úgy vannak kialakítva, hogy a gyerekek már a nyelvtanulás kezdeti fokán használják a nyelvet. A témakörök is alkalmazkodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz, érdeklődési köréhez. A tankönyv anyaga dalokat, mondókákat, játékokat is tartalmaz, mely elősegíti a gyermekek kötődését a nyelvtanuláshoz. Rendszeres ismétlő leckéiben a gyermekek értékelésére is lehetőség nyílik. Az eredményes munkát végző tanulók beragaszthatják a könyv hátuljában található jutalom matricákat a megfelelő oldalakra.
A Bravo! 6 kötetes tankönyvcsalád, az általános iskolai tanulmányok során végigvihető a könyvsorozat. Az írni-olvasni még nem tudó első osztályos vagy esetleg óvodás korú gyermekek számára készült extra kötetek a Hello Bravo és a Bravo Starter, melyek a Bravo 1. kötetét előzik meg.