Budapest jellemzők

Kelta eraviszkuszok alapította, fallal övezett hegyi erődtelep a Kr. e. I. században. Aquincum kövezett utcájú, fürdőkkel és templomokkal, amifiteátrumokkal ékes római városa. A XI. században a Duna szigetecskéin, csatornák és ingoványok közt települt, mohamedán szaracénok lakta Pest. Európa hírű gótikus és reneszánsz palotájával a hegyen pompázó középkori Buda. Mind-mind egy modern világváros, Budapest őse. Három Duna-parti kisváros egyesült 1873-ban Budapest néven. Buda akkoriban álmos katona- és hivatalokváros. Pest falusiasan terül el a balparti síkon; utcái jobbára kövezetlenek, keskenyek és bűzösek. Óbuda nem más, mint egy nagyobbacska falu...