Budapest: Kép - vers - film / Budapest: Image - Poem - Film jellemzők

E sajátos hangulatú, kétnyelvű könyvben Budapest úgy jelenik meg, mintha filmen, képekben és versben látnánk. A VÁROS a festmények, rézkarcok és rajzok jóvoltából úgy kel életre bennünk, mint egy homályba veszett film emléke. Különös impressziók, pillanatnyi hangulatok, elmosódó történelem, kimerevített lüktetés... Költészet és valóság...