BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOG ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI TÉTELEK jellemzők

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez. A kötet negyedik, jelentősen átdolgozott kiadása kéziratának lezárása: 2013. június 1.