BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. - B/1. TÉMAKÖR (6., JELENTŐSEN ÁTDOLG. KIAD.) jellemzők

A Jogi Szakvizsga Segédkönyvek összefoglalják az adott tárgyhoz kapcsolódó legszükségesebb ismereteket, tartalmazzák a témához kapcsolódó joggyakorlatot, iratmintákat. A kötetek tartalma szorosan kötődik az IRM Jogi Szakvizsga Bizottsága által megállapított követelményekhez.A kézirat lezárva: 2015. február 15.