Büntetőjog különös rész - Különös rész jellemzők

A büntetőjog Különös Részének tényállásait átfogóan elemző tankönyv 2001-ben jelent meg első alkalommal. Kiugró szakmai sikerére tekintettel döntött a Kiadó az immár kilencedik, átdolgozott kiadás megjelentetéséről.
A könyv rendszeres aktualizálása során a szerzők beépítették a büntetőjog folyamatosan korszerűsített anyagát, s közöttük mindazokat a rendelkezéseket is, amelyek az Európai Unióhoz történő csatlakozásból adódó jogharmonizáció folyamatában kerültek az anyagi büntetőjogba.
Időközben megszületett Magyarország új Alaptörvénye, és a jogrendszer átalakítása keretében az Országgyűlés folyamatosan alkotja az új sarkalatos törvényeket. A szerzők e folyamat eddigi eredményeit és az időközben megalkotott új bűncselekményi tényállásokat ismertetik és elemzik függetlenül attól, hogy azok esetenként majd csak a könyv megjelenését követően, 2012. január 1. napjával lépnek hatályba. E legújabb jogszabályi rendelkezések elméleti elemzése mellett a szerzők ezúttal is feldolgozták a jogalkalmazói gyakorlat legújabb eredményeit. A szerzők a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészség munkatársai, a hazai büntetőjog tudomány jeles képviselői, akik több évtizede folytatnak oktatói tevékenységet a hazai egyetemeken. E könyv korábbi kiadásai több egyetemen is az oktatás anyagát képezik, s emellett népszerűek a gyakorló jogászok körében is.