Burián László - Hiszek a szeretet végső győzelmében jellemzők

Burián László esperes úrral az 1960-as évek elején találkoztam először Muzslán, amikor az ottani iskolában tanítottam. Amikor ő Szalkán működött, s nemcsak a község plébánosa volt, hanem a Csemadok alapszervezetének vezetőségi tagjaként színdarabot is tanított, azzal jöttek vendégszerepelni Muzslára. Ettől az időtől kezdve gyakran találkoztunk, s tán nem túlzás, ha azt mondom, barátság alakult ki közöttünk. Tudtam, hogy ő szerénysége miatt nem fogja életútját megírni, ezért fordultam hozzá kérésemmel, engedje meg, hogy én tehessem meg helyette. Miután beleegyezett, minden munkámat félretéve hónapokon át kérdeztem, hallgattam őt, jegyzeteltem, írtam, s a leírtakat mondatról mondatra egyeztettem vele. Ahol szükség volt rá, a történelemi hátteret dokumentumok segítségével rajzoltam meg. Így ez a könyv nem egyszerű életrajz lett, hanem olyan kordokumentum, amelyet a ma és a jövő nemzedékei tanúságként és tanulságként vehetnek kézbe.