Caius, Plinius Secundus Természettudományának 2. könyve jellemzők

Caius Plinius Secundus, a Vezúv Kr. u. 79. évében történt kitörésekor életét veszített római enciklopédista 37 könyvből álló monumentális természettudományos művet hagyott ránk. E hatalmas mű második könyve a kozmológiával foglalkozik, amelyből az ókori természettudomány meteorológiával, csillagászattal, földrajzzal kapcsolatos ismereteire derül fény. Érdekes és izgalmas adatokat szolgáltat továbbá az árapály, a villámcsapások, földrengések és vulkánkitörések, a szelek és a gyógyforrások, valamint az üstökösök, a csillagképek és az állatövi jegyek ókori ismeretére és magyarázatára, valamint a belőlük kiolvasható jóslatokra vonatkozóan. A pliniusi enciklopédia második könyvének megértését bőséges történeti és természettudományos magyarázatok segítik. A fordításon túl részletes tanulmány ismerteti az érintett tudományterületek ókori állapotát és sajátosságait. A könyv izgalmas és érdekfeszítő olvasmány lehet mindazok számára, akik az ókori természettudományok, illetve a természeti jelenségek magyarázatának története iránt érdeklődnek.