CERUZAFORGATÓ - IRÁS- ELŐKÉSZITŐ MUNKAFÜZET OVISOKNAK jellemzők

Foglalkoztató füzetünket 5–7 éves korú gyermekeknek és szüleiknek ajánljuk. Célja, hogy játékos formában fejlessze azokat az alapkészségeket és képességeket, melyek nélkülözhetetlenek az írástanulásban.A feladatok nehézségi fok szerint vannak egymásra építve, a képvilágában is figyelembe vettük az életkori sajátosságokat. Az egységesen használt jelmagyarázatok (piktogramok) a gyermekek számára egyértelművé és átláthatóvá teszik az elvárásokat. A feladatok megoldására a gyermekeket motiválhatjuk jó minőségű eszközök (színes ceruzák, zsírkréták stb.) biztosításával, ami a sikeres munka záloga is, hiszen nemcsak feladatot old meg, hanem kiszínezheti a rajzokat és ezáltal felkelti az ábrázolási kedvet is.A munka során ügyelni kell arra, hogy a gyerek helyesen fogja a ceruzát. Nélkülözhetetlen a felnőtt jelenléte, segítségadása és dicsérete, mert a közösen átélt sikerek tovább motiválják a gyermekeket az újabb és újabb feladatok megoldására, a tanulásra