Charles de Gaulle jellemzők

"Charles de Gaulle tábornok a köztudatban elsősorban a második világháborús hőst, az ellenállást, a francia nagyhatalmi politika újrateremtőjét jelenti. Sőt még a mellette tíz évet töltő külügyminisztere is azt írja emlékiratai bevezetőjében, hogy "szinte közhellyé lett az az állítás, hogy az V. Köztársaság tizenegy éve legelőbb, ha nem kizárólagosan a külpolitikáról szólt".
De Gaulle tevékenysége azonban ennél jóval többrétegű, s e rétegek közül is külön figyelmet érdemel az a makacs és évtizedeken átívelő, tettekben is megnyilvánuló érdeklődés, amivel a társadalmi problémák felé fordult - sok esetben folytatását adva a francia történelmi kereszténydemokrácia-keresztényszocializmus korszakokon át meg-megjelenő áramlatainak. De Gaulle persze nem volt kereszténydemokrata, a hatalom működését centralizáló - ilyen értelemben inkább jakobinus - társadalomszervezési ideálja elég messzire sodorta a kereszténydemokrata társadalmi vízióktól. De Gaulle politikusi oeuvre-jét nehéz megérteni a két háború közötti és a háború alatti tevékenységének, szociális terveinek vagy kisebb mértékben külpolitikai törekvéseinek az összefoglalása nélkül. Az egész de Gaulle-i mű egységes egészet alkot, és ennek az egységes egésznek az áttekintését kísérli meg ez a könyv - a magyar olvasó számára eddig talán kevésbé ismert hangsúlyokkal" (M. Szebeni Géza)