Chopin (CD melléklettel) jellemzők

Frédéric Chopin egyedülálló zongoristaképességei már korán megmutatkoztak. 1831-től Párizsban élt és a politikai viszonyok megakadályozták abban, hogy valaha is viszontláthassa imádott hazáját. Rendkívüli szakmai és társadalmi sikereket mondhatott magáénak, s emellett egy híressé vált szerelmet Aurore Dudevant bárónő, alias George Sand, az írónő személyében. Mindössze 39 évesen ragadta el a tuberkulózis. Műveinek túlnyomó többsége szólózongorára készült - balladák, scherzók, etűdök, mazurkák, keringők, polonézek, prelűdök és noktürnök egész sora - s a legtöbb közülük rövidsége ellenére is mondanivalóban rendkívül gazdag, mélyen átélt és briliánsan kivitelezett remekmű.