Chrestomathia Vogulica jellemzők

A könyv tartalmazza a vogul nyelv hangtanát és nyelvtani vázlatát, a vogul nyelvre vonatkozó részletes bibliográfiát, számos változatos tartamú szöveget, főleg népköltészeti anyagot, egy szójegyzéket, a szövegek német nyelvű fordítását, valamint néhány eredeti vogul dallamot.