Cicero összes retorikaelméleti művei jellemzők

A magyar irodalomtudomány évszázados adósságát törlesztik a fordítók és a Kalligram Kiadó, amikor Ciceró összes retorikaelméleti műveit magyar nyelven hozzáférhetővé teszik. Cicero hét retorikaelméleti munkájából négy magyarul még könyvformában sohasem jelent meg, pedig e négy között van Cicero két legfontosabb és az európai kultúrára legnagyobb hatást gyakorló műve: "A feltalálásról" és "A szónokról". "A feltalálásról" az ókortól kezdve a középkoron át szinte napjainkig a retorikaoktatás egyik legfontosabb tankönyve volt, és a nagy nyugati nyelvekre számtalanszor lefordították.
"A szónokról" pedig az európai kultúra alapkönyve, a sokoldalúan művelt közéleti ember, a tökéletes szónok eszményképének megtestesítője, s egyben közvetítője.