Cigányok jellemzők

A könyv a cigányság sorsát, történetét dolgozza fel. Nem a magyar cigányokét, hanem a Föld romáiét. Körülbelül egy évezredet ölel fel ez a história. Természetesen benne a magyarság részét képező cigányság, a magyar roma társadalom különböző csoportjait alkotó emberek története is. És benne a többi roma. Gitanók, romák, oláh cigányok - Andalúziától Oroszországig. Nem tudományos munka ez - hiszen szépíró írja -, reméljük, mégis valami újat hoz. A szerző nem leereszkedő barátsággal, képmutató sajnálkozással, nem haraggal és nem elzárkózással, nem is a szociológus, kultúrantropológus kötelező szenvtelenségével ír a témáról. Nem belülről, de nem is egészen kívülről: hiszen emberekről ír. Akik szerethetők és gyűlölhetők. Akik szerethetők, pedig rosszak, és gyűlölhetők, pedig jók. Csak nem ismerjük őket. Nem is akarjuk megismerni őket? Olykor úgy tűnik, a falak, melyek elválasztanak minket, állnak. Kit, kitől? Minket tőlük? Őket tőlünk? Minket egymástól? A könyv - bő szövege ellenére is - inkább album, tele fotóművészek remek képeivel.