Copperfield Dávid - Élete és viszontagságai, amiképpen ő maga feljegyezte jellemzők

Charles Dickens, a XIX. századi angol realista regényiro­dalom legjelentősebb alakja. 1850-ben jelent meg Copperfield Dávid című regénye, melynek központi témája a szegénység és a kiszolgálta­tottság. Hőse egy kisfiú, akinek szenvedésein keresztül tárul fel a felnőtt-társadalom gonosz, embertelen világa. A történet felejthetetlen figurái – Micawber úr, Betsey Trotwood kisasszony, a kedves Peggotty, és Urias Heep, a hazug gazember – igazi dickensi teremtmények. Az író alakjai sorsát részvéttel, felfokozott érzelmek­kel, helyenként humorral ábrázolja.