Cours de Civilisation (hangkazettával) jellemzők

A Cours de Civilisation egyaránt alkalmas csoportos és egyéni tanulásra. A könyv szintje feltételezi a kb. középfokú nyelvtudást. Felépítésében alkalmazkodik a közép- illetve felsőfokú nyelvvizsgák tematikáihoz, módszerében pedig elősegíti az adott téma kifejtéséhez szükséges szókincs elsajátítását, a legkülönfélébb beszédhelyzetekben történő reagálást (igenlés, tagadás, meggyőzés, rábeszélés, tiltás, rosszallás, érvelés, felháborodás stb. nyelvi megformálását). Ugyanakkor az adott témához tartozó gyakorlatok, kiegészítő francia és magyar nyelvű szövegek fordítása a nyelvvizsga írásbeli részére való felkészítésen kívül a témakör elmélyítését, az ismeretek kiszélesítését, viták kezdeményezését is lehetővé teszik.