CSAK ÉN VAGYOK - NE FÉLJETEK jellemzők

Egy eredeti (évtizedekkel ezelőtt akár eretneknek is nevezhették volna) szerző - eredeti könyve. A néhány évvel ezelőtt elhunyt pedagógus, költő, esszéista és kritikus munkáinak legjava. Mindaz, aminek nagyobbik része életében nem jelenhetett meg. Mert költőként nem kerülgette az igazságot, hanem kimondta azt, nem burko-lózott a kétértelműség homályába, hanem közérthető-ségre törekedett. Kritikusként nem könyvismertetések-kel bibelődött, hanem valódi kritikákat írt, a hatvanas években mindenekelőtt a Jelenkorban. Pedagó-giai elvei pedig nyíltan kérdőjelezték meg az évtize-deken át uralkodó dogmákat, a soha véget nem érő (ám eredményeket nem hozó) reformokat, és a hatvanas évek nagy pedagógiai újítását: a koedukációt.A hagyatékban maradt anyagot bemutató kötet első része a vers születésével és mibenlétével foglalkozó esszéjét és verseit tartalmazza. A második fejezet pedagógiai esszéit és tanulmányait, melyekben lelep-lezi a hazai iskola álszent viszonyait, vitába száll a szakosítással,