Csak keresni kell... - A tehetséges gyerekekről nevelőknek jellemzők

Amikor a kis kötet első kiadása 1989-ben megjelent, az újdonság erejével hatott és hiánypótló szerepet töltött be. A tehetséggondozás feladata ma sem tekinthető megoldottnak hazánkban. Tanúsítja ezt a szerzőpáros immár negyedik kiadást megért, közismert könyve, hiszen az általuk megfogalmazott gyakorlati problémák napjainkban is aktuálisak. Az első megjelenés óta eltelt 20 évben a tehetség témakörében számtalan publikáció látott napvilágot, amelyeknek eredményeit a szerzők beépítették lényegesen átdolgozott és kiegészített kiadványukba. A legfeltűnőbb szemléletbeli változás, hogy a hangsúly a tehetség azonosításáról a fejlesztésre tevődött át. A gyerekeknek kb. 25%-a tekinthető tehetségígéretnek. Felismerésüknél fennáll a veszély, hogy a szigorú kritériumok alapján történő válogatásnak inkább az „iskolai tehetség”-nek nevezett csoport felel meg, akik hajlandóak a megnövelt ismeretanyag elsajátítására. Ezzel szemben (vagy éppen ezért) a kreatív, de egyenetlenül teljesítő gyerekeket az elkallódás fenyegeti. Az új kiadást szerzői figyelemfelhívónak szánják, kerülve a hosszadalmas leírásokat, inkább a gyakorlati megvalósítás felé terelik a figyelmet. Jövőnk függhet attól, felismerjük-e a gyerekek sokféle, egymásnak sokszor ellentmondani látszó, esetleg bosszantó tulajdonságaiban a fejlesztésre, csiszolásra érdemes gyémántot. A könyv végén található Felhasznált és ajánlott irodalom lehetővé teszi a további elmélyedést az egyes témákban. A függelék pedig praktikusan egy tanároknak szóló tulajdonságlista a tehetséges gyermekek felismeréséhez.