CSALÁDJOG - 2015. MÁRCIUS 1. jellemzők

Feldolgozott jogszabályok1. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről- IV. könyv, Családjog- I könyv, Bevezető rendelkezések- II. könyv, Az ember mint jogalany- VI. könyv, Kötelmi jog XXV. cím Az élettársi kapcsolat- VIII. könyv, Záró rendelkezések2. 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (kivonat) [Ptké.]3. A Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozata4. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról [Bét.]5. 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről [Csvt.]6. 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról (kivonat) [Kjnp.]7. 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról [At.]8. 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról [Gnytv.]9. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámh