Családjogi és gyermekvédelmi jogszabályok jellemzők

A tartalomból: A házasság: A házasságkötés, A házasság érvénytelensége, A házasság megszűnése, A házastársak jogai és kötelezettségei; A család: A családi jogállás, Az örökbefogadás, A rokonok eltartása, A szülői felügyelet és a kiskorúakról való állami gondoskodás; A gyámság: Gyámrendelés, A gyámság ellátása, A gyámságnak és a gyám tisztségének megszűnése; Alapvető rendelkezések: Általános rendelkezések, Alapvető jogok és kötelezettségek, A gyermekek védelmének rendszere; Ellátások: Pénzbeli és természetbeni ellátások, A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, Gyermekjóléti alapellátások, A gyermekvédelmi szakellátások, A nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony.